Join the Grain Family

Vi söker ambassadörer för golfsäsongen 2024 och tror att just du som läser detta kanske är vår nästa ambassadör.

Lägsta handicap? Nej, det är såklart inte det viktigaste. Vi vill främja genuin spelglädje och tror att du är en förebild som inspirerar och lyfter andra på både golfbanan och sociala medier. 

Är du en knattetränare, hobbygolfare eller precis i starten för att satsa seriöst? Vi är också i starten och vill växa tillsammans med dig.

Maila till info@graingolf.se eller hör av dig på vår Instagram.